Skip to main content

Spółdzielnie energetyczne

Gospodarstwa domowe, firmy, jednostki samorządów.

Tworzymy spółdzielnie energetyczne - minimalizuj koszty, maksymalizuj korzyści dla swojej społeczności.

Spółdzielnie energetyczne

Gospodarstwa domowe, firmy, jednostki samorządów.

Tworzymy spółdzielnie energetyczne - minimalizuj koszty, maksymalizuj korzyści dla swojej społeczności.

Ocena opłacalności
dla uczestników
spółdzielni.

Oraz wyliczenie
optymalnego poziomu
rozliczeń pomiędzy
Uczestnikami z różnym
wkładem i potrzebami.

Organizacja
źródła mocy
dla spółdzielni

Wszystko zaczyna się od
sprawnego źródła, nawet
wtedy, gdy środki własne
uczestników wydają się
być niewystarczające.

Zakładanie
spółdzielni
energetycznych

Wykonanie wszelkich
niezbędnych działań
formalno-prawnych w
celu ustanowienia
nowej spółdzielni energetycznej.

Ocena opłacalności dla uczestników spółdzielni.

Oraz wyliczenie optymalnego poziomu rozliczeń pomiędzy Uczestnikami z różnym wkładem i potrzebami.

Organizacja źródła mocy dla spółdzielni

Wszystko zaczyna się od sprawnego źródła, nawet wtedy, gdy środki własne uczestników wydają się być niewystarczające.

Zakładanie spółdzielni energetycznych

Wykonanie wszelkich niezbędnych działań formalno-prawnych w celu ustanowienia nowej SE.

Spółdzielnia

Co to takiego?

Dlaczego warto?

Celem spółdzielni energetycznej jest
wytwarzanie energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii.

Jej członkami mogą być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządów terytorialnych oraz inni odbiorcy i wytwórcy energii. Skupiają do 1000 uczestników na terenie maks 3 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, które sąsiadują ze sobą i są przyłączeni do tego samego operatora systemu dystrybucyjnego. Spółdzielnia energetyczna umożliwia wykorzystanie własnego lub cudzego źródła energii odnawialnej (o mocy do 10 MW). 

Źródłem opłacalności każdej spółdzielni (w odróżnieniu od klastrów energii) jest zwolnienie z opłat dystrybucyjnej, mocowej i OZE od wytworzonego i zużytego we własnym zakresie wolumenu energii. Ponadto, istnieje możliwość wynegocjowania lepszych cen energii, której SE nie pokryje we własnym zakresie i można mieć wpływ czy dokupywana energia będzie w 100% zielona.

Korzyści płyną
do wszystkich

Gmina

Wyższe wpływy z podatków
(CIT, Podatek od nieruchomości,
na których powstanie instalacja).

Możliwy dodatkowy dochód
z dzierżawy nieużytków, które
są w posiadaniu gminy.

Zwiększenie atrakcyjności
gminy w oczach potencjalnych
inwestorów i mieszkańców.

Firma

Ograniczenie tempa wzrostu
kosztów energii elektrycznej.

Możliwy dodatkowy dochód
z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej uczestnikom SE
(wyższy niż możliwe do uzyskania
ceny sprzedaży na giełdzie energii
lub w ramach aukcji).

Dom

Umożliwienie korzystania
z zielonej energii pojedynczym
mieszkańcom, którzy nie
dysponują odpowiednio
dużym kapitałem na
własną instalację OZE.

Wyższe wpływy z podatków
(CIT, Podatek od nieruchomości,
na których powstanie instalacja).

Ograniczenie tempa wzrostu
kosztów energii elektrycznej.

Gmina

Wyższe wpływy z podatków (CIT, Podatek od nieruchomości, na których powstanie instalacja).

Możliwy dodatkowy dochód z dzierżawy nieużytków, które są w posiadaniu gminy.

Zwiększenie atrakcyjności gminy w oczach potencjalnych inwestorów i mieszkańców.

Firma

Ograniczenie tempa wzrostu kosztów energii elektrycznej.

Możliwy dodatkowy dochód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej uczestnikom SE (wyższy niż możliwe do uzyskania ceny sprzedaży na giełdzie energii lub w ramach aukcji).

Dom

Umożliwienie korzystania z zielonej energii pojedynczym mieszkańcom, którzy nie dysponują odpowiednio
dużym kapitałem na własną instalację OZE.

Wyższe wpływy z podatków (CIT, Podatek od nieruchomości, na których powstanie instalacja).

Ograniczenie tempa wzrostu kosztów energii elektrycznej.

Branża nie ma dziś znaczenia.

Obecne wzrosty cen energii są odczuwalne dla wszystkich.

To, co firmy mogą zrobić, aby poprawić swoją efektywność energetyczną, to poważnie rozważyć zmianę wykorzystywanej energii elektrycznej.

Branża nie ma dziś znaczenia.

Obecne wzrosty cen energii są odczuwalne dla wszystkich.

To, co firmy mogą zrobić, aby poprawić swoją efektywność energetyczną, to poważnie rozważyć zmianę wykorzystywanej energii elektrycznej.

Przekształcenie profilu energetycznego firm to już nie egzotyka.

Transformacja energetyczna to odejście od kopalnych źródeł energii na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE). Staje się ona przedmiotem poważnego zainteresowania rosnącej liczby przedsiębiorstw. Początkowo, wyłącznie w celach inwestycyjnych (do 2020 roku). Od roku 2021 kolejne branże zaczęły odczuwać skutki galopujących cen energii, a co za tym idzie wzrost kosztu wytworzenia produktów oraz spadek konkurencyjności na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie coraz więcej energochłonnych przedsiębiorstw widzi konieczność i podejmuje kroki zapewniające dywersyfikację źródeł energii, a nawet możliwość całkowicie niezależnych dostaw energii. Transformacja energetyczna to proces, którego efekt (poprawa efektywności energetycznej oraz poziom oszczędności) będzie zależał od podjętych decyzji. Umiejętne podejście do tego tematu zapewni większy spokój i przywróci poczucie kontroli nad sytuacją. Na co dzień kontaktujemy się z deweloperami projektów OZE, spółkami obrotu energią, producentami magazynów energii, pośredniczymy w transakcjach obejmujących sprzedaż projektów OZE, jak i samej energii czy gwarancji pochodzenia. Mamy kompetencje i możliwości, które pozwolą zwiększyć wydajność energetyczną firmy.

Paweł SobolakGłówny Doradca, Członek Zarządu

Nasze doradztwo energetyczne
składa się z 3 etapów:

Etap I
Identyfikacja zapotrzebowania na energię‍
Punktem wyjścia jest określenie ilości energii, jaka jest zużywana w trakcie roku obrotowego oraz jej profilu, czyli wahań w zapotrzebowaniu w zależności od pory dnia, tygodnia, roku.

Etap II
Przygotowanie scenariuszy pozyskania energii wraz z porównaniem kosztów‍
Na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości opracowujemy scenariusze. Prezentujemy je z uwzględnieniem końcowego kosztu energii, horyzontu czasu niezbędnego na wdrożenie scenariusza oraz wartości związanych z nimi inwestycji.

Etap III
Wybór i realizacja strategii opartej na zaproponowanych scenariuszach
Ostateczne strategie zazwyczaj są połączeniem scenariuszy krótko i długoterminowych. Przykładowo, obejmują wynegocjowanie korzystniejszych cen energii w okresie 1-5 lat, przedstawienie możliwości nabycia gotowych projektów OZE, przeprowadzenie przez proces dewelopmentu/inwestycji z wykorzystaniem spółdzielni energetycznych i magazynów energii.

Nasze myślenie

1

Sprawy załatwiamy
do samego końca

Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, znajdujemy pragmatyczne rozwiązania. Sprawiamy, że rzeczy się dzieją.

2

Budujemy
długotrwałe relacje

Klienci zostają z nami na lata.

3

Idziemy krok
dalej niż reszta

Podejmujemy się spraw trudnych, złożonych, precedensowych, które z różnych względów wydają się zbyt trudne dla naszych konkurentów.

Możesz

ufać naszym

kompetencjom

Jesteśmy zespołem, który z pasją pomaga inwestorom
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nasz cel? Zapewnić kompleksowe wsparcie,
by Twoje inwestycje naprawdę się opłaciły.

Podczas rozmowy podpytamy
o kilka szczegółów Twojej inwestycji
i wesprzemy Cię na każdym etapie.

Paweł Sobolak
Główny Doradca, Członek Zarządu

"*" oznacza pola wymagane

Porozmawiajmy

Sprawdź naszą wiedzę i wykorzystaj nasze doświadczenie, aby
zwiększyć sukces swojego projektu

Możesz

ufać naszym

kompetencjom

Jesteśmy zespołem, który z pasją pomaga inwestorom
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nasz cel? Zapewnić kompleksowe wsparcie,
by Twoje inwestycje naprawdę się opłaciły.

Podczas rozmowy podpytamy
o kilka szczegółów Twojej inwestycji
i wesprzemy Cię na każdym etapie.

Paweł Sobolak
Główny Doradca, Członek Zarządu

"*" oznacza pola wymagane

Porozmawiajmy

Sprawdź naszą wiedzę i wykorzystaj nasze doświadczenie, aby
zwiększyć sukces swojego projektu