Skip to main content

Sprzedaż

Sukces transakcji zależy przede wszystkim od przygotowania się do procesu.

Intuicyjnie jest to oczywiste, ale zdarza się, że pewne kwestie są pomijane. Co tak naprawdę oznacza sukces transakcyjny dla strony sprzedającej? Najczęściej jest on utożsamiany z zamknięciem transakcji poprzez uzyskanie najwyższej możliwej ceny za sprzedawane akcje.

Głębsza refleksja pozwala jednak dostrzec, że taka definicja sukcesu przywiązuje zbyt dużą wagę do ceny transakcji.

Z punktu widzenia sprzedawcy
nie mniej ważne są:

  • Utrzymanie kontroli nad przepływem poufnych informacji (tajemnic przedsiębiorstwa).
  • Ograniczenie przyszłych roszczeń kupującego.
  • Zabezpieczenie przyszłych planów związanych z branżą, w której działa przedmiot transakcji.

Przeprowadzenie analiz dla strony sprzedającej

Jesteśmy zaangażowani w każdy etap procesu. Począwszy od identyfikacji i weryfikację oczekiwań, po znajdowanie i argumentowanie wartości,
które mogą korzystnie wpłynąć na cenę otrzymywaną od strony kupującej, a nawet prowadzenie negocjacji z inwestorem. Nasze wsparcie zwiększa poczucie kontroli nad procesem.

Podczas transakcji zbycia przechodzimy przez następujące etapy:

Krok I
Wstęp do transakcji
Pomagamy określić preferowaną strategię dezinwestycji, ustalić harmonogram działań i określić preferowaną grupę inwestorów.

Krok II
Przygotowanie transakcji
Przygotowujemy materiały sprzedażowe (Teaser, Memorandum Inwestycyjne) w oparciu o analizę finansową przedmiotu transakcji oraz określamy kluczowe wskaźniki.

Krok III
Pozyskiwanie inwestorów
Szukamy inwestorów. Jest to etap, którego czas i efekt zależy od koniunktury w branży.

Krok IV
Negocjacje

Uczestniczymy, a nawet prowadzimy całokształt rozmów, wyjaśnień i uzgodnień z potencjalnymi inwestorami, ukierunkowanych na zawarcie transakcji na warunkach najkorzystniejszych dla sprzedającego. Weryfikujemy i proponujemy zapisy do umowy w zakresie finansowym.

Zakup

W tym przypadku zasada jest taka sama - powodzenie transakcji zależy przede wszystkim od przygotowania do procesu, a jego miarą nie jest wyłącznie cena akcji. Z punktu widzenia kupującego nie mniej ważne są:

  • Przejęcie kontroli nad wszystkimi kluczowymi aktywami, licencjami, patentami i know-howknow-how.
  • Identyfikacja i ograniczanie ryzyka wynikającego z działań poprzednich decydentów.
  • Zabezpieczenie przyszłych planów związanych z branżą, w której działa przedmiot transakcji.

Analizy to bardzo ważny etap w całym procesie sprzedaży-przejęcia. Pozwala niezależnemu doradcy określić sytuację finansową, prawną czy podatkową danego przedsiębiorstwa. Chłodna perspektywa pozwala odkryć ryzyka (bardzo ważne!) lub szanse niewidoczne na pierwszy rzut oka. Bardzo często wynik due diligence studzi emocje i pozwala podjąć świadomą decyzję o dalszych rozmowach negocjacyjnych lub odstąpieniu od nich. Mając w ręku lub na komputerze raport z wynikiem badania, można wyciągnąć wnioski weryfikujące dotychczasowe spojrzenie na spółkę. Ponadto mogą one dostarczyć argumentów niezbędnych do uwzględnienia lub wykluczenia w formule cenowej oraz ustalenia zapisów umownych istotnych dla kupującego.

Paweł SobolakGłówny Doradca, Członek Zarządu

Podczas transakcji zbycia przechodzimy przez następujące etapy:

Wprowadzenie do transakcji

Pomagamy określić preferowaną strategię przejęcia, ustalamy harmonogram działań.

Przygotowanie transakcji

Przygotowujemy raport w oparciu o analizę finansową (podatkową i prawną z partnerami) przedmiotu transakcji i określamy kluczowe wskaźniki.

Negocjacje

Uczestniczymy, a nawet prowadzimy wszelkie rozmowy, wyjaśnienia i ustalenia ze stroną sprzedającą, ukierunkowane na zawarcie transakcji na najkorzystniejszych dla kupującego warunkach. Weryfikujemy i proponujemy zapisy do umowy w zakresie finansowym.

Nasze myślenie

1

Sprawy załatwiamy
do samego końca

Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, znajdujemy pragmatyczne rozwiązania. Sprawiamy, że rzeczy się dzieją.

2

Budujemy
długotrwałe relacje

Klienci zostają z nami na lata.

3

Idziemy krok
dalej niż reszta

Podejmujemy się spraw trudnych, złożonych, precedensowych.

Możesz

ufać naszym

kompetencjom

Jesteśmy zespołem, który z pasją pomaga inwestorom
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nasz cel? Zapewnić kompleksowe wsparcie,
by Twoje inwestycje naprawdę się opłaciły.

Podczas rozmowy podpytamy
o kilka szczegółów Twojej inwestycji
i wesprzemy Cię na każdym etapie.

Pawel Sobolak
Główny Doradca, Członek Zarządu

"*" oznacza pola wymagane

Porozmawiajmy

Sprawdź naszą wiedzę i wykorzystaj nasze doświadczenie, aby
zwiększyć sukces swojego projektu

Możesz

ufać naszym

kompetencjom

Jesteśmy zespołem, który z pasją pomaga inwestorom
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nasz cel? Zapewnić kompleksowe wsparcie,
by Twoje inwestycje naprawdę się opłaciły.

Podczas rozmowy podpytamy
o kilka szczegółów Twojej inwestycji
i wesprzemy Cię na każdym etapie.

Pawel Sobolak
Główny Doradca, Członek Zarządu

"*" oznacza pola wymagane

Porozmawiajmy

Sprawdź naszą wiedzę i wykorzystaj nasze doświadczenie, aby
zwiększyć sukces swojego projektu