Skip to main content

CONTROLLING FINANSOWY I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRAKTYCE

Controlling i rachunkowość zarządcza pozwalają Tobie sięgnąć po bieżące wyniki finansowe i monitorować
je na dolnym poziomie szczegółowości, uwzględniając dowolne obszary działalności.

Paweł Sobolak

Data publikacji: 5 października 2022 r.

Data aktualizacji: 09 stycznia 2024 r.

Co dzięki temu zyskujesz?

Masz pełną i aktualną wiedzę na temat rentowności istotnych dla Ciebie rynków, produktów i usług, a z jej pomocą:

 • precyzyjnie powiążesz cele strategiczne i działania operacyjne
 • oraz zareagujesz, gdy rzeczywistość zacznie odbiegać od wyznaczonego kierunku.

NIEZALEŻNIE, OD WIELKOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI…

Zwracaj uwagę m.in. na sposób wyznaczania i monitorowania celu wynikowego, miary, które są stosowane
do porównywania ze sobą różnych obszarów działalności oraz znaki ostrzegawcze ukrytej nierentowności.

 

…WYZNACZAJ I MONITORUJ CELE WYNIKOWE W PODZIALE NA BRANŻE, LINIE PRODUKTOWE I
POSZCZEGÓLNE PRODUKTY.

Brak takiego podziału w budżetach i okresowych analizach, prowadzi do przepalania części marży ze zdrowszych linii, co zwiększa ryzyko utraty zaangażowanego kapitału, zamrożonego w nieściągalnych należnościach, niechodliwych towarach, czy uzbrojeniu stanowisk pracy nierentownych usług.

 • …OKREŚLAJ RENTOWNOŚĆ ETAPOWO.
  W pierwszej kolejności wyznaczaj marżę brutto dla każdej linii produktowej.
 • Następnie pomniejszaj ją o koszty bezpośrednie. Oczywiście, zadanie to będzie utrudnione z uwagi na możliwy brak stosownej analityki w dotychczasowym planie kont. Z tego względu, podział na koszty bezpośrednie należy rozpocząć od najistotniejszych i najłatwiejszych do podziału kosztów rodzajowych.
 • W dalszej kolejności, skup się na pozostałych kosztach operacyjnych i je również przypisz do poszczególnych linii biznesowych. To w tej pozycji ukryta jest wartość przeterminowanych towarów i nieściągalnych należności.

 

NASTĘPNIE, WERYFIKUJ ZWROT NA KAPITALE ZAANGAŻOWANYM W POSZCZEGÓLNE OBSZARY
DZIAŁALNOŚCI.

Marżę wyznaczoną wg powyższej instrukcji porównaj z zaangażowanym kapitałem obrotowym netto (w ujęciu handlowym: zapasy, należności i zobowiązania handlowe) oraz ogółem aktywów. Wspomniane analizy przeprowadzaj regularnie i koniecznie przed podjęciem decyzji o kolejnych inwestycjach – szczególnie jeżeli mają służyć nie wzrostowi efektywności lub marży, ale spełnieniu kolejnych wymogów, nałożonych przez regulatora danego rynku.

 

JEŻELI NADAL NIE WIESZ, CZY CONTROLLING JEST TOBIE POTRZEBNY – ODPOWIEDZ NA 3 PYTANIA.

 1.  Czy występują w Twojej firmie incydenty z nagłymi spadkami stanu środków pieniężnych?
 2.  Czy występuje grupa odbiorców charakteryzująca się problemami z terminowym regulowaniem faktur?
 3.  Czy na bieżąco dysponujesz jedynie informacją o sumarycznym wyniku finansowym i nie znasz wyniku poszczególnych obszarów aktywności?

Twierdząca odpowiedź na minimum jedno z powyższych pytań oznacza, że wdrożenie controllingu
przyniesie Tobie wymierną wartość.

 

WDROŻENIE CONTROLLINGU PRZEBIEGA SPRAWNIE, GDY ZACZYNASZ OD PODSTAW.

 • Określ jaka część najistotniejszych kosztów dotyczy bezpośrednio poszczególnych obszarów działalności.
 • Systematycznie twórz odpisy aktualizujące zapasy i należności, zachowując informację o rynku, produkcie, usłudze, których dotyczą.

Napewno zainteresuje Cię także:

ArtykułyControllingeCFO
5 października, 2022

Controlling finansowy i rachunkowość zarządcza w praktyce

Controlling i rachunkowość zarządcza pozwalają Tobie sięgnąć po bieżące wyniki finansowe i monitorować je na dolnym poziomie szczegółowości, uwzględniając dowolne obszary działalności.

Pokaz dane kontakowe

+48 509 205 503

pawel.sobolak@assetin.pl

Leave a Reply